Bezig met laden
Onze aandacht

voor kwaliteit

Lees verder

Continu investeren in mensen en middelen

Alle zorgonderdelen binnen Alliade beschikken over een ISO-certificaat. Daarnaast zetten we diverse instrumenten in om de kwaliteit verder te verbeteren. Het gaat dan om interne audits, het Goede Gesprek op locatie, commissies en het verzamelen van informatie. Tijdens onze strategische heroriëntatie en naar aanleiding van een inspectiebezoek op een van onze locaties, constateerden wij in 2019 dat de kwaliteit van zorg niet op alle locaties het vereiste niveau heeft. Naast de instrumenten die wij al inzetten om de kwaliteit te verbeteren zijn we in 2020 gestart met het programma ‘Samen'.   
 
De volgende instrumenten zetten wij in: 

Commissies die ons helpen om de zorg te verbeteren

Binnen Alliade zijn er vier commissies actief voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Informatieverzameling

Gegevens op het gebied van incidenten, klachten en de landelijke kwaliteitskaders verzamelen we op dochterniveau. Dit geldt ook voor gegevens op het gebied van cliëntervaringen en medewerkerstevredenheid. Ga naar het kwaliteitsverslag van de betreffende dochterorganisatie om deze gegevens in te zien. 

Meriant delen.