Verslag BIG-commissie 2019

De Wet BIG heeft als doel er voor te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en hoog blijft. De Wet BIG beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Zorggroep Alliade werkt met een BIG commissie. Zowel Talant als Meriant zijn als zorgonderdeel vertegenwoordigd in de commissie. Daarnaast zijn er afgevaardigden vanuit de centrale behandeldienst, de afdeling HR en de afdeling Zorgcontrol van Alliade. Gezamenlijk maken zij beleid met betrekking tot de uitvoering van de Wet Big.

Het jaar 2019 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de VHR (de voorbehouden en risicovolle handelingen). Er was onvoldoende zicht op de bekwaamheid van onze medewerkers. Dit bleek onvoldoende vastgelegd te zijn in de systemen en er was onduidelijkheid over wie in welke functie nu welke handeling mocht uitvoeren. Er is een tijdelijke projectleider VRH benoemd (voor heel Alliade), die mede dit proces in banen zal leiden, maar zich tevens zal richten op de ontwikkeling van een Leer Management Systeem, wat ervoor dient te zorgen dat de bekwaamheid van medewerkers ten allen tijde inzichtelijk is.

Binnen Meriant is begonnen met het op orde krijgen van de VRH. Er is in kaart gebracht welke handelingen waar worden uitgevoerd, welke deskundigheid er op de locaties is en medewerkers zijn opnieuw geschoold waar nodig en getoetst op hun vaardigheden. Hiervoor is een aantal verpleegkundigen opgeleid als toetser. De medewerkers worden getoetst op de Vilans-protocollen. In Meriant is dit inmiddels op orde.

Ook bij Talant is ditzelfde proces ingezet. Daarnaast is het, door toename van de complexiteit van zorg, belangrijk voor Talant om naast de agogisch opgeleide medewerkers te beschikken over verpleegkundigen of verzorgenden IG. Om die reden is Talant gestart, in samenwerking met de Friese Poort met een verkorte opleiding tot verzorgende IG. Deze opleiding duurt 14 maanden. Er zijn 66 medewerkers gestart met deze opleiding. Eén van de hoofden is verantwoordelijk gemaakt voor dit proces.

Ook is er een voorstel gemaakt voor een nieuwe vergaderstructuur voor de BIG-commissie en deze samen te voegen met het Procesteam bevoegd en bekwaam.