Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

In 2015 zijn we bij Talant, Meriant en Reik gestart met walkarounds. In een walkaround gaan de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en directeur in gesprek met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers over de kwaliteit van zorg. De informatie uit het gesprek wordt vervolgens gebruikt als startpunt voor ontwikkeling en verbetering. In 2019 is ook gestart met gesprekken op de Friese Staten.

In 2017 zijn 10 gesprekken gevoerd. In 2018 zijn dit er 12. In 2019 waren dit er 11. Het zijn goede en plezierige gesprekken die concrete verbeterpunten opleveren en bijdragen aan het vergroten van het wederzijds vertrouwen. In alle gesprekken die gevoerd zijn, valt op:

  • Dat elke locatie/afdeling zijn eigen punten heeft waar men trots op is en wat verbeterd kan worden. Soms gaat het om praktische zaken zoals de wifi of technische problemen.
  • Dat men vooral trots is op het team en op de goede onderlinge contacten tussen medewerkers en verwanten.  

In 2020 evalueren we de walkarounds en onderzoeken we of we de walkarounds op de huidige manier voortzetten.

Het Goede Gesprek op locatie

Ook op locaties gaan hoofden in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers over wat goed gaat en wat beter kan. We noemen dit het Goede Gesprek. In het Goede Gesprek maken we gezamenlijk afspraken over verbeteringen. De Walkaround zoals hierboven beschreven is ook een vorm van het Goede Gesprek.