Verbeterprogramma 'Samen'

Begin november 2019 hebben wij de verbeteracties die voortvloeien uit het verscherpt toezicht en de hiervoor genoemde gesprekken samengevoegd tot een Alliadebreed verbeterprogramma met de naam 'Samen'. Dit programma is opgebouwd uit zes themalijnen:
  1. Persoonsgerichte zorg, met daarin onder andere het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid voor EMB-cliënten.
  2. Deskundige medewerker, omdat de professionaliteit van onze medewerkers versterkt moet worden.
  3. Kwaliteit en veiligheid, waarbij wij de focus leggen op methodisch werken, dossiervoering, medicatieveiligheid, de invoering van de Wet zorg en dwang en de MIC-meldingen.
  4. Continu verbeteren, gericht op systematisch leren, verbeteren en borgen en dit verankeren in de organisatie.
  5. Bedrijfsvoering, met daarin 'in control' zijn en de ondersteuning van het primaire zorgproces.
  6. Cultuur en leiderschap, als belangrijke voorwaarde om de veranderingen uit te voeren en te borgen. Dit doen we onder andere met een leiderschapsprogramma om directeuren en het middenkader te ondersteunen.